9 آزمایش علوم ساده برای کودکان

9 آزمایش علوم ساده برای کودکان

9 آزمایش علوم ساده برای کودکان

آزمایش علوم برای کودکان خردسال

آزمایش علوم برای کودکان می تواند بسیار سرگرم کننده و لذت بخش باشد. ما قصد داریم تا به خانواده ها آموزش دهیم که چطور از انجام آزمایش های علمی برای کودکان لذت ببرند. به همین منظور لیستی از ساده ترین آزمایشات علوم سرگرم کننده را گردآوری نموده ایم.

1- بلز آبی

در این آزمایش علوم برای کودکان، به 8 لیوان شیشه ای، آب، پیمانه، رنگ غذا و قاشق های چوبی یا پلاستیکی نیاز دارید. لیوان ها را در یک ردیف و با مقادیر مختلف آب پر کنید مثلا یک لیوان را با یک پیمانه و دیگری را با یک و نیم پیمانه و به همین ترتیب. به لیوان ها رنگ خوراکی اضافه کنید. اجازه بدید بچه ها با قاشق به لیوان ها ضربه بزنند و صداهای مختلف را بشنوند.

آزمایش علوم برای کودکان

2- اجسام شناور

یک سطل پر از آب آماده کنید و به کودکان کمک کنید تا وسایل مختلف مناسب را برای انداختن در آب انتخاب کنند. با کودکان خود در مورد اینکه این وسایل در آب شناور می شوند یا فرو می روند صحبت کنید. با افزودن نمک به آب، آزمایش را تکرار و ببینید که آیا غرق یا شناور بودن اجسام تغییر می کند یا خیر.

9 آزمایش علوم ساده برای کودکان

3- مارپیچ

از خمیر بازی، یک ورق نازک، فنجان و تیله استفاده کنید. به کودکان اجازه دهید تا با استفاده از این وسایل مارپیچ درست کنند.

 

آزمایش علوم برای کودکان

4- آزمایش شستن دست

در این آزمایش علوم برای کودکان به یک کاسه پر از آب فلفل اضافه کنید. به دستان کودک خود صابون بمالید و اجازه دهید انگشت خود را داخل آب فرو کند. فلفل به اطراف انگشت پخش خواهد شد. با کودکان در مورد اهمیت استفاده از صابون و شستن دست صحبت کنید.

5- ساختن پل ها

پل هایی با مواد مختلف بسازید. بعد از ساختن پل ها ببینید که هر کدام چقدر وزن اسباب بازی ها را تحمل می کنند. مواد و روشهای مختلف ساخت را آزمایش کنید.

6- ترکیب رنگها

سه رنگ اصلی خمیر بازی داشته باشید. اجازه دهید بچه ها تکه هایی از خمیر بازی ها را بردارند و رنگ ها را با هم مخلوط کنند تا رنگ های مختلفی ایجاد شود.

7- رمپ ها

با استفاده از مواد مختلفی مانند چوب، مقوا و ظروف رمپ بسازید و بگذارید کودکان حرکت اجسام روی رمپ ها را آزمایش کنند.

8- گوی های منجمد

با استفاده از نشاسته ذرت، آب و رنگ خوراکی گوی های منجمد درست کرده (در فریزر قرار دهید)و آن را در اختیار کودکان قرار دهید تا در اثر تماس با حرارت دست ذوب شوند.

 

آزمایش علوم برای کودکان

9- انتقال آب

شش فنجان داشته باشید. سه فنجان را با رنگ های اصلی پر کنید. بین فنجان های خالی و پر حوله کاغذی قرار دهید. پس از مدتی آب شروع به حرکت کرده و وارد فنجان های خالی می شود.

 

آزمایش علوم برای کودکان