اعتماد به نفس

در این دسته بندی انواع کتاب قصه برای افزایش اعتماد به نفس کودکان معرفی شده است :

اعتماد به نفس چیست ؟

اعتماد به نفس به معنای اطمینان داشتن به خود و توانایی‌هایمان، یکی از اصول  اصلی سلامت روان محسوب می‌شود. نبوداعتماد به نفس در کودکان و بزرگسالان می‌تواند زمینه ساز مشکلات زیادی در زندگی شود و عملکرد انسان را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد.

اهمیت اعتماد به نفس در کودکان :

اعتماد به نفس سالم برای کودکان و نوجوانان بسیار مهم است، چرا که به آنان اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های جدید را امتحان کنند، خطرپذیر باشند و مشکلات و مسائل را حل کنند.

کودکان با اعتماد به نفس می‌توانند نیازهای دیگران را دریابند و می‌دانند به چه شیوه‌ای باید به آن پاسخ دهند.
کودکی با باورهای سازنده و انرژی بخش دربارۀ خود، شاید همواره چهرۀ شادی نداشته باشد؛ اگرچه از آنچه هست خوشش می‌آید و از توانایی که دارد مشکلات زندگی‌اش را مدیریت کند و درست را از نادرست بازشناسد و از درست لذت ببرد. او خود را ارزشمند و ارزنده به‌شمار می‌آورد.