فلش کارت ها

فلش کارت آموزشی کودکان یکی از ابزارهای آموزشی است که با تکیه بر فعال سازی و بهبود عملکرد نیمکره راست مغز توسعه یافته است.کار با فلش کارت ها باعث ورزیده شدن مغز کودک می شود.

در آموزشهای معطوف بر نیمکره راست مغز تکیه بر افزایش حساسیت، نکته سنجی، خلاقیت و تخیل کودک است و تعلیم و تربیت آن بر اساس حس همکاری و عشق بنا شده است. همانطور که در آموزش های معطوف به نیمکره چپ مغز تمرکز بر رویارویی و رقابت است. فلش کارت آموزشی کودکان یکی از مهمترین ابزارهای آموزش غیر مستقیم یا بازی فکری محسوب می شود که در اکثر روش های آموزشی مورد استفاده و تاکید قرار گرفته است.

فواید کار با فلش کارت ها برای کودکان

  • تعامل با کودکان

برای اینکه درس برای او جذاب و مثمر ثمر باشد،حیوانات را به او نشان دهید و در این باره به او توضیح دهید و از او بخواهید تا هرچه راجب آن ها تصور می کنند را بیان کنند.

  • تحریک حس کنجکاوی آنها

اگر به نظر می رسد که کودک شما مشتاق بازی با کارت است،همه بازی را به یک باره انجام ندهید و استفاده از آن ها را محدود کنید تا کودک شما هربار با کارت های جدیدی سرگرم شود و با ذوق بیشتری در جلسه بعدی شرکت کند.

  • والدین و معلمان

فلش کارت ها در بین معلمان به دلیل اثربخشی زیاد محبوبیت دارند و در بین والدین نیز به دلیل اینکه ساده ترین روش آموزش در منزل به شمار می رود،مورد توجه است. در کودکان زیر چهار سال به دلیل کوتاه بودن میزان توجه در آن ها بهتر است هر روز حداکثر ۵ کارت را به آن ها نشان دهید،اما در کودکان با سنین بالاتر می توان تعداد کارت های مورد استفاده را بیشتر کرد.

در این دسته بندی می توانید انواع فلش کارت آموزشی کودکان کارت شامل : فلش کارت حیوانات ، فلش کارت آموزش شکل و رنگ ، فاش کارت آموزش زبان انگلیسی و الفبای فارسی و… را مشاهده و خرید کنید.