مهارت اجتماعی

مهارت اجتماعی مناسب به کودکان اجازه می دهد که از روابط با هم سن و سالان خود لذت بیشتری ببرند. البته فواید مهارت های اجتماعی قوی تر از پذیرش اجتماعی است. کودکانی که مهارت های اجتماعی بهتری دارند معمولا مزایای مناسبی در زندگی دریافت می کنند. مثلا یک مطالعه که در سال 2019 انجام شد نشان داد که مهارت اجتماعی بالا به کودکان کمک می کند که استرس کمتری را در محیط مهد کودک تجربه کنند.

یکی از رکن های اساسی برای اجتماعی شدن این است که کودک بداند که رفتارهایش در برابر دیگران تاثیر می‌گذارد و سعی کند در موقعیت های گوناگون مسئولانه رفتار کند.

مهارت‌های اجتماعی شامل چه مهارت‌هایی است؟

اشتراک‌گذاری، همکاری، گوش دادن به دیگران، پیروی از قوانین، احترام به حریم شخصی، برقراری ارتباط چشمی و رفتارهای اجتماعی که در جامعه قابل قبول است، همگی مهارت‌های اجتماعی به شمار می‌روند.