زبان آموزی

یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در پیشرفت و رشد کودکان، زبان و قدرت برقراری ارتباط با دیگران است.
مهارت‌هایی همچون صحبت کردن، گوش کردن، خواندن و نوشتن، کودک را برای شناختن محیط اطرافش آماده می کند.
در مهارت‌های زبان آموزی ما کودک را با کلمات و اصطلاحات جدیدی آشنا می کنیم که این خود، دایره لغات کودک را گسترش می‌دهد.
از طرفی با انجام دادن مهارت‌های زندگی و حسی، ماهیچه‌های ظریف کودکان قوی تر شده و آنها برای هرچه بهتر نوشتن آماده می‌شوند.

مهارت های زبان آموزی دارای 4 زمینه اساسی است :

1-گوش دادن
۲ -سخن گفتن
۳ -خواندن
4 -نوشتن

از مجموع 4 رکن زبان آموزی تنها دو رکن آن یعنی شنیدن و سخن گفتن در آموزش های قبل از دبستان ارتباط مستقیم دارد و خواندن و نوشتن در آموزش های دبستان می باشد .در مقطع پیش دبستانی روی مهارت هایی که قبل از خواندن و نوشتن باید به کودک آموزش داده شود مورد توجه مربیان بوده است .

روش های زبان آموزی در کودکان : 

  • قصه گویی
  • شعر و سرود خوانی
  • تصویر خوانی
  • بازی های نمایشی
  • تقویت حافظه دیداری
  • حافظه شنیداری