هماهنگی چشم و دست

به مهارت چشم ها جهت هدایت  دست ها در انجام کارها مهارت هماهنگی چشم و دست گفته میشود. به عنوان گرفتن توپ یا ضربه زدن به توپ می تواند مثالی از این نوع باشد . همچنین این مهارت می تواند در مهارتهای نوشتاری کودکان نیز موثر باشد.

مهارتهای هماهنگی معمولا به مهارتهایی گفته میشود که در آن کودکان به صورت همزمان و هماهنگ با زوها و پا ها را برای انجام  یک کار استفاده می کنند .

پینشهاد می شود مقاله ی هماهنگی چشم و دست چیست وچه اهمیتی دارد را مطالعه کنید.

چرا  تقویت هماهنگی چشم و دست مهم  است؟

این مهارت یکی از مهارتهای مهم برای انجام کارهای روزمره ما انسانها می باشد.

در زیر مثالهای عنوان شده است که در آن ها این مهارت مورد نیاز است :

  • وقتی کودک شی ایی را می گیرد
  • ضربه زدن به توپ در بازی کریکت
  • بستن بند کفش
  • نوشتن یک جمله
  • شانه زدن
  • درست کردن چایی

هماهنگی چشم و دست

خرید اسباب بازی مناسب برای تقویت هماهنگی چشم و دست می تواند نقش موثری در تقویت این مهارت مهم در کودکان داشته باشد .