مهارت حل مسئله

مهارت حل مسئله به توانایی ما در حل کردن مشکلات به موقع و بدون مانع بر میگردد . در حقیقت توانایی شناسایی مشکل ، پیدا کردن یک راه حل های مناسب برای آن ، ارزیابی و انتخاب راه حل صحیح و عملی کردن آن را مهارت حل مشکل می گویند.

چه انجام ندادن تکلیف مدرسه  باشد و یا فراموش کردن نهار ، داشتن مهارت حل مسئله می تواند  راه حلی برای این مشکلات باشد .مهارتهای حل مشکل می تواند از دوران پیش دبستان به کودکان آموزش داده شود و در دوران دبستان و بالاتر باعث تقویت مهارتهای دیگری در آنها شود .

چرا مهارت حل مسئله مهم است ؟

ودکانی که فاقد مهارت حل مساله هستند برای حل مشکلات تلاش نمی‌کنند. برای مثال اگر کودکی توسط همسالان خود مورد آزار و اذیت قرار گیرد به جای اینکه به دنبال راه حلی برای این مشکل باشد در عوض، از مدرسه متنفر می‌شود، نمراتش کاهش می‌یابد و دائم از مشکلات جسمی مانند معده درد یا سردرد شکایت می‌کند.

گروه دیگری از کودکان که فاقد مهارت‌های حل مساله هستند حتی تشخیص نمی‌دهند که گزینه‌های دیگری برای حل مشکلات وجود دارد. این کودکان بدون فکر دست به انتخاب‌های ناگهانی می‌زنند. برای مثال کودکی که به گزینه‌های مختلف برای حل مساله آگاه نیست زمانی که دوستش اسباب‌بازی او را بر می‌دارد از کوره در رفته و او را می‌زند زیرا فکر می‌کند این تنها راه پس گرفتن اسباب‌بازی‌اش است.

مهارت حل مسئله چیست؟

خرید اسباب بازی مناسب می تواند نقش موثری در تقویت این مهارت در کودکان داشته باشد . در این صفحه لیست اسباب بازی های مناسب برای تقویت مهارت حل مسئله معرفی شده است.