21 ایده کاردستی با حبوبات

کاردستی با حبوبات

21 ایده کاردستی با حبوبات

در این مطلب آموزش چند کاردستی با حبوبات و آجیل داده شده است :

وسایل مورد نیاز برای درست کردن این کاردستیها : 

حبوبات مختلف

قیچی

چسب چوب

مقوا

رنگ گواش یا اکرلیک

 

لیست کاردستی هایی که در زیر آمده است :

 • کاردستی  آدم برفی
 • کاردستی  ذرت
 • کاردستی  جغد
 • کاردستی  خوشه گندم
 • کاردستی  گلدان گل
 • کاردستی  قلب
 • کاردستی  کدو تنبل
 • کاردستی  گاو
 • کاردستی  آدم برفی
 • کاردستی خانه
 • کاردستی  گل
 • کاردستی  رنگین کمان
 • کاردستی  غوریل
 • کاردستی  طوطی
 • کاردستی  مرغابی
 • کاردستی  گل
 • کاردستی  سگ
 • کاردستی  خورشید
 • کاردستی  خروس
 • کاردستی درخت
 • کاردستی حلزون

کاردستی با حبوبات

کاردستی با حبوبات

کاردستی با حبوبات

کاردستی با حبوبات

کاردستی با حبوبات

کاردستی با حبوبات

کاردستی با حبوبات