کاردستی عروسک نمدی

کاردستی با نمد

کاردستی عروسک نمدی

در این مطلب آموزش چند کاردستی عروسک نمدی بدون نیاز به دوختن داده شده است :

وسایل مورد نیاز برای درست کردن این کاردستی : 

نمد در رنگ های مورد نیاز
قیچی
چسب حرارتی
خودکار

 

 

 

الگوها را برای شکل عروسکی روی نمد مورد نظر با خودکار کشیده و دو عدد از آن ببرید.

کاردستی با نمد

 

گوش ها و پوزه ها را برای حیوانی که انتخاب کردید علامت بزنید. مجموعه ای از چشمها را علامت زده ، برش دهید و کنار بگذارید.

گوش ها را در یک لایه از بدن نمدی عروسک بچسبانید.

 

کاردستی با نمد

 

لایه دوم بدنه عروسکی را روی آن قرار دهید و چسب را در بخش های کناری بدن عروسک اضافه کنید و قبل از خنک شدن لایه ، لایه بالایی را فشار دهید تا دو لایه به هم بچسبند. مراقب باشید! چسب داغ می تواند در داخل نمد جاری شود و انگشتان شما بسوزد .

 

کاردستی با نمد

 

چشمها و پوزه را اضافه کنید.

 

کاردستی با نمد

 

برای حیوانات با ماژیک دهان و در صورت لازم سبیل اضافه کنید.

 

کاردستی با نمد

کاردستی با نمد

 

پس از خنک شدن چسب ، عروسک شما برای بازی های تخیلی آماده است!

 

کاردستی با نمد