مهارتهای شناختی چیست؟

مهارتهای شناختی چیست؟

مهارتهای شناختی چیست؟

رشد شناختی :

مهارتهای شناختی یعنی کودکان توانایی این را داشته باشند که  چطور فکر کنند ، تجسس کنند و کشف کنند. رشد شناختی رشد علم و مهارت است که به کودکان کمک میکند تا چطور فکر کنند و پیرامون اطراف خود را درک کنند .
پرورش رشد شناختی کودکان از بدو تولد ، پایه و اساس موفقیت را در مدرسه و همچنین زندگی آینده فراهم میسازد .کودکان درپنج سال اول زندگیشان از چهار جهت اصلی به سرعت رشد میکنند. جسمی حرکتی، زبان و ارتباط شناختی ، اجتماعی و عاطفی.

نقش والدین : 

به عنوان یک والد اینکه رشد شناختی کودکان را از بدو تولد پرورش دهید بسیار مهم است چون با این کار پایه و اساس موفقیت فرزندتان را در مدرسه و زندگی آینده فراهم میکنید.
برای مثال تحقیقات نشان داده است کودکانی که این توانایی را داشتند از شش ماهگی صدا ها را از هم تمییز دهند، در کسب مهارت های فراگیری خواندن در چهار و پنج سالگی بهتر از سایر کودکان عمل کرده اند.

تقویت مهارت شناختی کودکان که شما به طور روزمره درگیر تعامل کیفیت آن هستید بسیار مهم است.

در ادامه چند ایده برای تقویت رشد شناختی  نام برده شده است:

 • صفر تا شش ماه :

 1. وقتی مطمئن شدید که کودکتان میتواند صورت و چشمان شما را ببیند با او صحبت کنید.
 2. برای کودکتان با صدا های مختلف کتاب بخوانید و تصاویرآن را به او نشان دهید.
 3. فعالیت ها را قبل از اینکه کودک ازآنها خسته شود تغییردهید.
 4. اسباب بازی ها را در جلو دید بگذارید اما دور از دسترس کودکان

 

مهارتهای شناختی چیست؟

 • یک سالگی:

 1. اسم رنگ ها و اشکال را بگویید و از کودک بخواهید تا به شی مورد نظر اشاره کند.
 2. اسباب بازی ها را پنهان کنید و کوک را تشویق به پیدا کردن آنها کنید.
 3. جملات ساده ای را مثل “توپت را بلند کن” بگویید تا انجام دهد.

 

مهارتهای شناختی چیست؟

 • دو سالگی:

 1. دراتاقی قایم موشک بازی کنید .
 2. ازکودکتان بخواهید اسم رنگ ها، اشکال و یا حیواناتی که شما به او نشان میدهید را بگوید.
 3. به کودکتان جملات دو بخشی مثل ” توپت را بردار و داخل سبد بگذار” بگویید تا اجرا کند.

 

 • سه سالگی:

 1. کودکتان را به شرکت در بازی های خیالی تشویق کنید.
 2. با فرزندتان رژه بازی یا از رهبر پیروی کن بازی کنید.
 3. به فرزندتان شعر های ساده یاد بدهید مثل شعر عنکبوت یا هر شعر دیگر در فرهنگتان.

 

 • چهارسالگی :

 1. به کودکتان اجازه دهید که کارهای ساده خانه مثل تمیز کردن میز کمک کند.
 2. باهم شروع به شمردن کنید. ازکودکتان بخواهید که برایتان قصه بگوید یا درباره ی اتفاقات روزش برایتان صحبت کند.
 3. به کودکتان حق انتخاب و اجازه فکر کردن دهید.

 

 

مهارتهای شناختی چیست؟

 • پنج سالگی:

 1. به کودکتان در فراگیری بهتر زبان با صحبت کردن با او در جملات کامل کمک کنید.
 2. به فرزندتان در استفاده کلمات وعبارات کمک کنید.
 3. براساس اعضای خانواده واقعی و حیوان خانگی افراد و حیوانات را بکشید.

راه دیگری که شما میتوانید مهارت شناختی فرزندتان را پرورش دهید این است که به کودکتان حق انتخاب دهید و به او اجازه دهید تصمیم گیری کند همچنین شما به او اجازه استفاده از راه های مختلف حل مسئله را بدهید قبل از اینکه بخواهید راهنمایی کنید اجازه دهید کودک خودش کشف کند مثل یک پازل جدید.

این کار قطعا نیازمند صبوری زیاد است اما به کودکتان اجازه یادگیری می دهید.