توانایی های کودک 4-3 سال

توانایی های کودک 4-3 سال

در این مقاله ابتدا به ویژگی های رشدی یک کودک ۴-۳ ساله اشاره می کنیم. هدف این مقاله آشنا ساختن والدین (و همچنین مربیان) با مهمترین ویژگیها، توانایی ها و رفتارهای کودکان کودکان ۴-۳ ساله است. این فهرست تنها به شما یادآور می شود که کودک ۴-۳ ساله در حال حاضر قادر به انجام چه کارهایی است و چه کارهایی را نمی تواند انجام دهد.

در بخش آخر  این مقاله فعالیت هایی را را معرفی کردیم که می توانند به رشد و یادگیری بیشتر کودک ۴-۳ ساله کمک کند.

توانایی های اجتماعی/ عاطفی کودک ۴-۳ ساله

 • از انجام کارهای جدید لذت می برد.
 • نقش مامان و بابا را بازی می کند.
 • در بازی های نمایشی، خلاق تر می شود.
 • بیشتر با سایر کودکان بازی می کند و نه تنها.
 • با سایر کودکان همکاری می کند.
 • اغلب نمی تواند بگوید چه چیزی واقعی و چه چیزی غیر واقعی (وانمودی) است.
 • درباره آنچه دوست دارد و به آن علاقمند است صحبت می کند.

توانایی های زبانی/ ارتباطی کودک ۴-۳ ساله

 • برخی قوانین ساده­ی دستور زبان را می داند، مانند کاربرد ضمایر من، ما، تو و شما.
 • می تواند ترانه ای را از حفظ بخواند، و شعری را که از حافظه اش به یاد بیاورد.
 • می تواند قصه بگوید.
 • می تواند اسم و فامیلش را بگوید.

 

توانایی های شناختی (یادگیری، تفکر، حل مسأله) کودک ۴-۳ ساله

 • برخی رنگها و اعداد را می شناسد و نام می برد.
 • مفهوم شمارش را درک می کند.
 • شروع به فهم معنای زمان می کند.
 • برخی قسمت های داستان ها را به خاطر می آورد.
 • مفاهیم مشابه و متفاوت را درک می کند.
 • نقاشی آدمکی با دو یا سه عضو می کشد.
 • کاربرد قیچی را یاد می گیرد.
 • برخی حروف را می تواند از روی سرمشق کپی کند.
 • می تواند با کارت یا بازی های صفحه دار بازی کند.
 • به شما می گوید که قرار است چه اتفاقی در کتابی که با هم می خوانید، بیفتد.

توانایی های جسمی- حرکتی کودک ۴-۳ ساله

 • روی یک پا به مدت دو ثانیه می ایستد و می پرد.
 • می تواند توپی را که به سمتش شوت می شود را بگیرد.
 • می تواند با نظارت شما چیزی را ببرد، خرد کند، آب بریزد و غذای خودش را با چنگال فشرده و پوره کند.

 

ارزیابی بیشتر کودکان ۴-۳ ساله: آیا رشد کودک من طبیعی و نرمال است؟

چنانچه کودک شما در انتهای چهار سالگی قرار دارد، اما یک یا تعدادی از موارد فهرست شده بخش زیر در کودک شما دیده می شود (برای مثال نامفهوم و مبهم حرف می زند) قبل از هرگونه برچسب زدن یا قضاوت در مورد کودک، ابتدا روان شناس با مربی مهدکودک را در جریان قرار دهید. مربی یا روان شناس مهدکودک، پس از بررسی و سنجش دقیق تر، در صورت نیاز، کودک را به یک پزشک، روان پزشک یا روان شناس کودک برای انجام آزمون های دقیق تر ارجاع خواهد داد. تاکید می کنیم که این فهرست  نمی تواند ابزار غربالگری و یا تشخیص نهایی هرگونه تاخیرات رشدی کودک باشد. باید به خاطر داشته باشیم که سرعت رشد بین کودکان متفاوت است.

 

منبع : مهدکودکان