بازی هایی برای تقویت هوش کودک ۱۸ تا ۲۴ ماه

افزایش تمرکز

بازی هایی برای تقویت هوش کودک ۱۸ تا ۲۴ ماه

  • برای تقویت هوش کودک ۱۸ تا ۲۴ ماهه خود، جورچین (پازل) های ساده با او مرتب کنید و اجازه دهید خودش به تنهایی آن را انجام دهد.
  •  برای تقویت هوش کودک ۱۸ تا ۲۴ ماهه خود، با همدیگر بازی مرتب کردن شکل ها را انجام دهید. درباره شکل حرف بزنید و اسم و رنگ هر قطعه را بار که بازی می کنید بگویید.
  •  برای تقویت هوش کودک ۱۸ تا ۲۴ ماهه خود، از او بخواهید صداهایی که می شنود را شناسایی کند : کوبیدن ضربه به در، صدای ماشین ظرفشویی، پارس سگ، خودروی آتش نشانی و غیره.

تقویت هوش کودکان

 

  •  برای تقویت هوش کودک ۱۸ تا ۲۴ ماهه خود، تا می توانید از او سوال های دو گزینه ای بپرسید : «آب پرتقال می خوری یا آب سیب؟» «پیراهن قرمزت رو می پوشی یا زرد رو؟» «کتاب شب بخیر مهتاب رو بخونیم یا دیکه نه اسب آبی؟» . این کار در برای تقویت هوش کودک ۱۸ تا ۲۴ ماهه بسیار مفید است.
  •  آهنگ الفبا را بخوانید، و کتاب هایی بخوانید که حروف الفبا در ان هر بر جسته تر باشند. مانند نمونه زیر.
  • برای تقویت هوش کودک ۱۸ تا ۲۴ ماهه خود، همه چیز را بشمارید! چند سیب در میوه فروشی می خرید. کتاب های روی قفسه را بشمارید. تعداد پروانه های موجود در یک صفحه کتاب را بشمارید.
  • برای تقویت هوش کودک ۱۸ تا ۲۴ ماهه خود، درباره شکل ها، رنگ ها، و تعداد همه روز صحبت کنید. «اون یه پوشک مربعی آبی یه.» «فقط یه موز داریم.» «بیا پیژامه ی صورتی تو رو پیدا کنیم.»
  • برای تقویت هوش کودک ۱۸ تا ۲۴ ماهه خود، برای او کتاب بخوانید. برایش داستان یا کتاب های غیر تخیلی درباره ی موضوعات مورد علاقه اش بخوانید. با هم به کتابخانه بروید تا کتاب هایی که دوست دارد را امانت بگیرید. با تکرار کردن چند باره ی متن کتاب ها او شروع به حفظ کردن آن ها می کند. درباره ی شکل ها حرف بزنید و از او بخواهید توپ سبز یا دماغ سیاه رنگ گوسفند را نشان بدهد. گیرایی اطلاعات او د این سن فوق العاده است.