13 کاردستی با روزنامه

کاردستی با روزنامه

13 کاردستی با روزنامه

در این مطلب 13 ایده کاردستی با روزنامه را می توانید مشاهده کنید.

می توانید به راحتی و با گواش یا اکرلیک ، ماژیک ، چسب ، فوم  و … کاردستی های زیر را برای کودکان خود درست کنید.

لیست کاردستی هایی که در زیر آمده است :

 • کاردستی  گل
 • کاردستی  راکون
 • کاردستی  خرس قطبی
 • کاردستی  جادوگر
 • کاردستی  شیر
 • کاردستی  بالون
 • کاردستی  خرگوش
 • کاردستی  کوسه
 • کاردستی  روباه
 • کاردستی  گوزن
 • کاردستی  اسب تک شاخ ( یونی کورن)
 • کاردستی  کوالا
 • کاردستی  بابا نوئل

 

کاردستی با روزنامه

کاردستی با روزنامه

کاردستی با روزنامه

کاردستی با روزنامه

کاردستی با روزنامه

13 ایده کاردستی با روزنامه

کاردستی با روزنامه

کاردستی با روزنامه

کاردستی با روزنامه

کاردستی با روزنامه

کاردستی با روزنامه