افزایش دقت و تمرکز

491 کالا

در ابتدا تعریفی از واژه تمرکز داشته باشیم :

مهارت تمرکز یک توانایی ذهنی است که با آن فرد می‌تواند تمام توجه‌اش را بر روی یک موضوع خاص بگذارد به طوری که عوامل دیگر مانع انجام کار او نشوند. مفهوم تمرکز فراگیر است و شامل حواس پنجگانه انسان می شود و همه ی این حواس نیاز به تمرکز دارند و با انجام ورزش های تقویت تمرکز می توان، تمام حواس پنج گانه را تقویت کرد و به ذهنی با عملکرد بالا دست یافت.

نمونه اسباب بازی برای افزایش دقت و تمرکز : 

بازی فکری کارت های حافظه