5 تا 8 سال

کودکان  5 تا 8 سال به بالا معمولا  پر از انرژی و خلاق هستند. همچنین در مورد چیزهای روزمره مانند غذا و پول موارد بسیاری یاد گرفته‌اند. شناخت رویدادهای مهم پنج سالگی به شما کمک می کند. بدین ترتیب، یاد می گیرید کودک در این سن چه مهارت هایی کسب می کند و متوجه می‌شوید چه چیزی طبیعی است و در مرحله بعد باید انتظار چه چیزی را داشت.

شناخت و آگاهی داشتن از رویدادهای این گروه سنی به شما کمک می کند که بدانید که کودک در این سن چه مهارت هایی کسب می کند و متوجه می‌شوید چه چیزی طبیعی است و در مرحله بعد باید انتظار چه چیزی را داشت.

اسباب بازی هایی که مناسب  رده سنی 5 تا 8 سال هستند بهتر است که محدود به یک عملکرد نباشند به عنوان مثال اسباب بازیهایی مانند بلوک های خانه ساری ، لگو ها  که کودکان می توانند با آنها خلاقیت خود را پرورش دهند .