مهارتهای دست ورزی برای کودکان

مهارتهای دست ورزی برای کودکان

مهارتهای دست ورزی برای کودکان

هدف از مهارتهای دست ورزی برای کودکان تقویت قدرت و هماهنگی بین عضله های دست می باشد . بعضی از کودکان دستان ضعیفی نسبت دیگران دارند که دلیل آن می تواند آسیب های دوران کودکی و یا  اختلالات عصبی عضلانی و یا هر  دلیل دیگری باشد.
کودکان دیگری نیز هستند که ذاتا دستان قوی ای دارند اما وقت زیادی را صرف بازی با وسایل بیهوده  می کنند. کودکان باید با طیف وسیعی از فعالیتها و مهارتهای حرکتی آشنا شده و از آنها استفاده کنند تا از تواناییهای آنها درست استفاده شود.
در این قسمت چند فعالیت کلی جهت تقویت مهارتهای دست ورزی معرفی شده است :

1-    پاره کردن و گلوله کردن کاغذ 

کاغذ یا روزنامه را در اختیار کودک قرار دهید تا آنها را پاره کرده و سپس به شکل توپ مچاله کند. و سپس با قوی تر شدن دستانش از او بخواهید تا کاغذ ها را با یک دست پاره کند و گلوله کند.

 پاره کردن کاغذ

2- فشار دادن آب اسفنج و گرفتن آب آن

یکی دیگر از راههای تقویت عضله های دست گرفتن آب اسفنج می باشد شما می توانید از اسفنج های معمولی استفاده کنید و با یک ظرف آب در اختیار کودکان قرار دهید و از آنها بخواهید که با فشار دادن اسفنج ها آب آنها را بگیرند.

فشار دادن آب اسفنج وگرفتن آب آن

3- کار با ظرف اسپری

در این فعالیت یک ظرف اسپری را پر آب کنید و از کودکان بخواهید تا گلها را آب پاشی کند و یا می توانید یک بازی برای کودکان فراهم کنید تا آب بازی کنند یکی از بهترین فعالیتهایی که باعث تقویت عضله های دست کودک می‌شود .

 کار با ظرف اسپری

4 – کار با قیچی

اگر کودک شما به سنی رسیده که می تواند با قیچی کار کند به او فرصت کار با قیچی را بدهید . می توانید بر روی کاغذ یا مقوا شکلهایی بکشید و از کودک بخواهید تا آنها را قیچی کند .

 

شما میتوانید برای تقویت مهارتهای کار با قیچی از کتابهای “مجموعه کتابهای 10 جلدی کار با قیچی” تهیه کنید .

 

منبع : school118.ir