کتاب نقطه به نقطه 3
کتاب نقطه به نقطه 3
کتاب نقطه به نقطه 3
کتاب نقطه به نقطه 3

درباره این کتاب ها : 

در 3 جلد کتاب نقطه به نقطه وصل کن  پیش‌دبستانی‌ها (۱ و ۲ و ۳)، کودکان ضمن آشنایی با اعداد، شمارش و ترتیب اعداد ۱ تا ۵ و سپس تا ۱۰ و ۲۰ را نیز فرا‌می‌گیرند که با تکرار و انجام تمرینات آن‌ها ترتیب اعداد در ذهن او ملکه می‌شود.

کتاب نقطه به نقطه اعداد ۶ جلدی به چند نکته‌ی اساسی اشاره و سعی در تقویت آن‌ها می‌نماید:

  • توجه به نقطه و نقطه‌چین‌ها
  • یافتن شکل‌های مخفی و معنا‌دار
  • آموزش اعداد و تکرار و ترتیب و شمارش اعداد
  • تقویت اولین پایه‌های تفکر استدلالی ریاضی
  • رنگ‌آمیزی و کمک به رشد خلاقیت
  • دست‌ورزی و تقویت هماهنگی چشم و دست

رده سنی : پیش دبستان