اسباب بازی قطار چوبی اشکال
اسباب بازی قطار چوبی اشکال
اسباب بازی قطار چوبی اشکال
اسباب بازی قطار چوبی اشکال
اسباب بازی قطار چوبی اشکال
اسباب بازی قطار چوبی اشکال

درباره ی این اسباب بازی : 

اسباب بازی قطار چوبی اشکال یک بازی آموزشی با شکل ها وز نگ های متفاوت برای آموزش اشکال و رنگ ها به کودکان است.

این قطار چوبی دارای دو واگن چوبی  است و همچنین دایره های رنگی روی لوکوموتیو بوسیله ی یک استوانه ی چوبی به صورت افقی بهم وصل شده اند که قابلیت جدا شدن و دوباره سرهم کردن را دارند. مانند یک پازل باید کودک تکه های جلوی لوکوموتیو  را از میله رد کند تا قطارش کامل شود.

اسباب بازی قطار چوبی شامل 21 قطعه ی از هم مجزا می باشد که کودک می بایست با توجه به میله های رو واگن ها قطعات را در جای مناسب خود قرار دهد.

اهداف آموزشی : 

  • افزایش خلاقیت کودک
  • افزایش مهارت دست ورزی
  • افزایش هماهنگی دست و چشم
  • یادگیری اشکال هندسی
  • یادگیری رنگها
  • پرورش قدرت تفکر و حل مساله در کودک

رده سنی 3 سال به بالا