مجموعه یاد بگیرم
کتاب یاد بگیرم 10
کتاب یاد بگیرم 9
کتاب یاد بگیرم 11
کتاب یاد بگیرم 12
کتاب یاد بگیرم 5
کتاب یاد بگیرم 7
مجموعه یاد بگیرم
کتاب یاد بگیرم 10
کتاب یاد بگیرم 9
کتاب یاد بگیرم 11
کتاب یاد بگیرم 12
کتاب یاد بگیرم 5
کتاب یاد بگیرم 7

درباره این کتاب ها : 

گروه بررسی آموزش‌هايی پيش‌دبستانی موسسه‌ی نشر و تحقیقات ذکر با تهیه مفاد شناختی طبقه‌بندی شده و ارائه‌ی راهکارهای آموزشی مناسب جهت کسب مهارت‌های خاص سعی دارد کودکان را علی‌رغم تفاوت‌های فردی به کسب مهارت‌های عملی تشویق نموده و گامی در جهت رشد و شکوفایی استعداد آن‌ها بردارد.

این کتاب ها 12 جلدی می باشند که می توانید شش جلد بعدی را نیز از سایت خریداری بکنید.

مجموعه شش جلدی می خواهم یاد بگیرم شامل عناوین زیر می باشد: 

جلد ۱: مهارت‌های پایه؛
شناخت فعل‌ها و مفاهیم

جلد ۲: مهارت‌های شناختی؛
آشنایی با محیط اطراف

جلد ۳: مهارت‌های شناختی؛
کلی‌خوانی و طبقه‌بندی

جلد ۴: مهارت‌های شناختی؛
آموزش فعل‌ها، شناخت تفاوت و تشابه

جلد ۵: مهارت‌های شناختی؛
تجسم و درک فضایی

جلد ۶: مهارت‌های شناختی؛
زنجیره‌‌ی تفکر،‌ داستان‌خوانی،‌ رمزیابی

رده سنی پیش دبستانی