کتاب جورچین واژه ها 1

کتاب جورچین واژه ها 1


درباره این کتاب ها :

«جورچین واژه‌ها» چون گنج گرانبهایی است که در کنار تقویت دامنه‌ی واژگانی کودکان، باعث افزایش اعتماد به نفس و توانایی آن‌ها در صحیح نوشتن واژه‌ها و علاقه به دیکته نیز می‌شود.

اهداف مجموعه عبارت‌اند از:

  • گستـرش گنجیـنـه‌ی لغات دانش‌آمـوزان
  • تمرین مهـارت واژه‌سازی
  • تقویت تمرکز و حافظه پ
  • تقـویت اعتمـاد بـه نفس
  • درگیر کردن دانش‌آموز با چالش‌های ذهنیپ
  • افزایش معلومـات عمومی
  • آموزش ترکیب حروف و واژه‌ها
  • تقویت حـافظـه‌ی دیداری

رده سنی : اول و دوم دبستان 

همراه با تصویر و پاسخنامه