مجموعه شش جلدی کتاب های حواستو جمع کن
کتاب حواستو جمع کن 7
کتاب حواستو جمع کن 9
کتاب حواستو جمع کن 10
کتاب حواستو جمع کن 11
کتاب حواستو جمع کن 12
مجموعه شش جلدی کتاب های حواستو جمع کن
کتاب حواستو جمع کن 7
کتاب حواستو جمع کن 9
کتاب حواستو جمع کن 10
کتاب حواستو جمع کن 11
کتاب حواستو جمع کن 12

کتاب های حواستو جمع کن(جلد 7 تا 12)


درباره این مجموعه :

کتاب های حواستو جمع كن به توضيح آن دسته از فعاليت‌های آموزشی می‌پردازد كه كودك شما با انجام آن‌ها می‌تواند مهارت‌های خود را در بسياری از عرصه‌ها تقويت كند.اين مجموعه‌ی كمك آموزشی می‌تواند توسط اوليا و مربيان محترم در خانه و در مراكز پيش‌دبستانی، در مهدكودك‌ها و در كلاس‌های آمادگی برای كودكان با نيازهای ويژه مورد استفاده قرار گيرد.
آموزش‌های اين مجموعه ضمن ايجاد ميل و شوق به يادگيری در كودكان و تقويت تمركز و دقت در تمام زمينه‌های آموزشی و آشنا نمودن آنان با دنيای اطراف خود، كودكان را آماده‌ی آموزش‌های كلاس اول می‌كند.

(جلدهای 7 تا 12) این مجموعه شامل: