بازی فکری شب و روز
بازی فکری شب و روز
بازی فکری شب و روز
بازی فکری شب و روز

بازی فکری و معمایی شب و روز


اهداف آموزشی این بازی فکری : 

  • تقویت هوش
  •  آموزش حل مساله
  •  تقویت توجه و تمرکز
  •  تقویت قدرت تجسم

رده سنی 3 سال به بالا

روش بازی : 

بازی فکری شب و روز دارای 48 معما برای حالت روز و 24 معما برای حالت شب است. برای کودکان سه ساله صرفا بازی کردن با قطعات چوب و استفاده از حس لامسه و تقویت مهارت دست ملاک است و برای کودکان بزرگتر از چهارسال ابتدا حل کردن معماهای ساده ی روز و سپس معماهای شب مد نظر است. تعدادی از معماهای حالت شب برای بزرگسالان نیز چالش برانگیز است.