اسباب بازی مونته سوری پیچ و مهره
اسباب بازی مونته سوری پیچ و مهره
اسباب بازی مونته سوری پیچ و مهره
اسباب بازی مونته سوری پیچ و مهره
اسباب بازی مونته سوری پیچ و مهره
اسباب بازی مونته سوری پیچ و مهره
اسباب بازی مونته سوری پیچ و مهره
اسباب بازی مونته سوری پیچ و مهره

درباره پیچ و مهره : 

اسباب بازی مونته سوری پیچ و مهره دارای 32 قطعه پیچ و مهره با 4 رنگ متفاوت طراجی شده است .

این محصول یکی از بهترین ابزار های مونته سوری برای تقویت مهارتهای مختلف در کودکان به شمار می رود. که کودکان همراه با بازی کردن به صورت غیر مستقیم آموزش نیز می بینند .

اهداف آموزشی : 

رده سنی : 2 سال به بالا