اسباب بازی مونته سوری اشکال هندسی
اسباب بازی مونته سوری اشکال هندسی
اسباب بازی مونته سوری اشکال هندسی
اسباب بازی مونته سوری اشکال هندسی
اسباب بازی مونته سوری اشکال هندسی
اسباب بازی مونته سوری اشکال هندسی

درباره این محصول : 

اسباب بازی اشکال هندسی شامل یک صفحه مربعی چوبی با میله هایی مختلف است که چهار شکل سوراخ دار در چهار رنگ مختلف بر روی آن قرار می گیرد . شما می بایست این اشکال چوبی را از جای خود خارج کرده تا کودک با توجه به پایه ی مربعی شکل و میله های آن ، شکل متناسب با آن را پیدا و سرجای خود قرار دهد.

اهداف آموزشی  این اسباب بازی مونته سوری : 

رده سنی 3 سال به بالا