آموزشهای پیش دبستانی
آموزش های پیش دبستان
آموزشهای پیش دبستانی
آموزش های پیش دبستان

کتابهای 3 جلدی آموزش های پیش دبستانی


بچه ها رنگها

اطرافتان را نگاه کنید . همه جا رنگها را می توانید ببینید . چمنزار را تماشا کنید. چه رنگهایی در آنجا دیده می شوند؟لباسهایتان چه رنگی هستند؟ کدام رنگ را بیشتر دوست دارید؟ این کتاب ساده و روان با تصویرهای زیبا و فعالیت های علمی گوناگون ، شما را بادنیای رنگها آشنا می کند.

بچه ها شکل ها

هرچیزی که در اطرافتان میبینید شکل خاص خود خودش را دارد . پرتقال یا توپ فوتبال چه شکلی هستند ؟ آیا مداد و پاک کن شکل یکسانی دارند؟ تیله و تنگ ماهی چطور ؟این کتاب ساده و روان با تصویرهای زیبا و فعالیت های علمی گوناگون ، شمارا با دنیای شکلها آشنا می کند.

بچه ها ، حس لامسه

وقتی چیزی را لمس می کنید چه احساسی به شما دست میدهد؟ پوست یک سیب ، صاف و پوست یک نارگیل ، زبر است . سطح یک کاکتوس ، تیغ دار و سطح یک اسفنج ، نرم است و هر چیزی بافت مخصوصی دارد.این کتاب ساده وروان باتصویرهای زیبا و فعالیتهای عملی گوناگون شمارا با بافت و جنس اشیایی که پیرامونتان می بینید آشنا میکند.

 

مناسب 4 سال به بالا