کتاب خلاقیت4

کتاب خلاقیت،فعالیت و سرگرمی 4


جلد چهارم :

جدول سودوکو سرگرمی سالم و جذابی است که نوعی تفکر منطقی را در ذهن تقویت می کند و امروزه به عنوان ابزاری آموزشی نیز کاربرد دارد.

در این کتاب ، سودوکوهایی ساده ، ویژه ی کودکان دبستانی گردآوری شده است که با اعداد ، اشکال ، حروف الفبا و رنگ های گوناگون ساخته شده اند . این تنوع ساختاری به خوبی توجه بچه ها را جلب می کند و باعث می شود آنها از حل کردن جدول ها و پیشرفت حاصل از آن بیشتر لذت ببرند.

 

نگاه کلی : 

  • سودوکوی اعداد
  • شکل ها
  • حروف و رنگ ها

 

  • این کتابها 4 جلدی هستند 
    مناسب پیش دبستان ، پایه اول و دوم