بازی آدمک دوختنی
بازی آدمک دوختنی
بازی آدمک دوختنی
بازی آدمک دوختنی

این بازی شامل دو قطعه آدمک فومی دختر و پسر با انواع پوشاک همراه با بندهای رنگی می باشد.

اهداف آموزشی:

  • پرورش مهارت انگشتان
  • شناخت انواع پوشاک
  • رشد مهارت های کلامی و مفاهیم فضایی

 

  • این مجموعه ساخته شده از مواد بهداشتی، غیرسمی،غیرآسیب رسان و غیرآتش زاست و با طراحی منحصر به فرد خود کلیه اهداف آموزشی مربوطه را به خوبی تامین می نماید.
  • مناسب برای گروه سنی 3 تا 6 سال
  • دارای کد ثبت طرح در شورای نظارت بر اسباب بازی به شماره 86/046420/2