پازل مشاغل و ابزار
پازل مشاغل و ابزار
پازل مشاغل و ابزار
پازل مشاغل و ابزار
پازل مشاغل و ابزار
پازل مشاغل و ابزار

این محصول شامل 24 جفت پازل مقوایی و مصور در خصوص انواع مشاغل در ابعاد 7.5*7.5 سانتیمتر است.

اهداف آموزشی:

  • آشنایی با مشاغل مختلف و ابزار آنها
  • پرورش تفکر منطقی و تجسم
  • هماهنگی عمل چشم و دست
  • پرورش حافظه بصری

 

  • مناسب برای گروه سنی 3 تا 6 سال