بازی فکری اعداد و علامت‌های ریاضی

اسباب بازی فکری اعداد و علامت‌های ریاضی


این مجموعه از دو سری اعداد پلاستیکی از 0 تا 9 ، مجموعه نمادهای ریاضی پلاستیکی درمجموع 31قطعه تشکیل شده است که بهمراه راهنماوبرچسب مغناطیسی برای استفاده روی تخته وایت بردارائه میشود .

اهداف آموزشی:

  • آموزش مفاهیم تساوی، کمتری و بیشتری
  •  آشنایی با نماد اعداد و علائم
  • شناخت اشکال هندسی
  •  آموزش جمع و تفریق
  • درک مفهوم عدد
  • مناسب برای گروه سنی 7 تا 12 سال