اسباب بازی فکری نخ ومهره های رج شونده

این بازی از مهره های پلاستیکی رنگارنگ به تعداد۵۶عدد درهفت مدل درهفت رنگ بهمراه نخهای رنگی با کارت های آموزشی تشکیل شده است وکودکان طبق الگوهای کارتهای همراه مجموعه می توانندطرح های مختلف رابسازند.

اسباب بازی مهره های رج شونده در به کار گیری قدرت تفکر کودک موثر بوده و کودک را مجبور به دقت به تصاویر میکند. شناخت رنگ ها و اشکال مختلف هم از مزایای این بازی میباشد.

اهداف آموزشی

  • تقویت ادراک بینایی
  • شناخت رنگ ها، شکل و اندازه ، طبقه بندی و ترتیب
  • تقویت مهارت انگشتان
  •  هماهنگی چشم و دست

مناسب برای گروه سنی 3 تا 6 سال