تصاد
تصاد

این کاربرگ ها کودکان را در یادگیری مفاهیم متضاد و درک آن‌ها یاری می‌رساند. مفاهیمی همچون کثیف و تمیز، غمگین و خوشحال، خواب و بیدار، شیرین و تلخ ،سرد و گرم، آهسته و تند و … را می‌آموزد.

جهت مشاهده نمونه کاربرگ ها لطفا تصویر بالا را به سمت راست ورق بزنید.

این بسته شامل 8 کاربرگ است .

بسته به صورت Pdf می باشد .