این بسته شامل 3 کاربرگ می باشد که کودکان در هر سه کاربرگ با یادگیری و تشخیص غذاهای سالم و ناسالم آنها را علامت زده و مشخص می کنند . همچنین در یکی از کاربرگ ها که روی مهارتهای کار با قیچی نیز کار می شود کودکان با قیچی کردن غذاها از پایین صفحه آنها را در کادر مربوط به خود می چسبانند.

جهت مشاهده نمونه کاربرگ ها لطفا تصویر بالا را به سمت راست ورق بزنید.

این بسته به صورت pdf و قابل پرینت می باشد.