اسباب بازی اشکال هندسی

این بازی وسیله مناسبی برای آموزش مفاهیم هندسه ازطریق تجربه وعمل به دانش آموزان مباشد.شامل ۱۰۰قطعه پلاستیکی دررنگهاوشکلهای مختلف می باشد.وراهنمای مجموعه دربخش های جداگانه برای پایه های تحصیلی دوره ابتدایی تنظیم شده است.

این مجموعه دانش آموزان رادردرک مفاهیم سطح وابقاسطح ،محاسبه مساحت شکلهاوآشنایی باویژگیهای شکلهای هندسی مثل رابطه ضلعها،قطرها،و…کمک میکند.
اهداف آموزشی
  •  آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها (مشخصات ضلع ها،زاویه های و قطر ها)
  •  آموزش روش ساده محاسبه مساحت اشکال هندسی
  • مناسب دوره ابتدایی

نقد و بررسی : اسباب بازی اشکال هندسی

این بازی وسیله مناسبی برای آموزش مفاهیم هندسه ازطریق تجربه وعمل به دانش آموزان مباشد.شامل ۱۰۰قطعه پلاستیکی دررنگهاوشکلهای مختلف می باشد.وراهنمای مجموعه دربخش های جداگانه برای پایه های تحصیلی دوره ابتدایی تنظیم شده است.

این مجموعه دانش آموزان رادردرک مفاهیم سطح وابقاسطح ،محاسبه مساحت شکلهاوآشنایی باویژگیهای شکلهای هندسی مثل رابطه ضلعها،قطرها،و…کمک میکند.
اهداف آموزشی
  •  آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها (مشخصات ضلع ها،زاویه های و قطر ها)
  •  آموزش روش ساده محاسبه مساحت اشکال هندسی
  • مناسب دوره ابتدایی

مشخصات فنی :

جنس

پلاستیک

گروه سنی

6 سال به بالا

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...

پیگیری سفارش
لیست مقایسه