کتاب گام های نخست

1 کالا

  • کتاب مونته سوری گام های نخستگام های نخست

    کتاب گام های نخست 60 فعالیت(آموزش به روش مونته سوری)

    40,000 تومان
    پیش از به دنیا آمدن نوزاد، شرایط و امکانات را برای استقبال و مراقبت از او آماده می کنیم. در کنار این آماده سازی می توانیم شرایطی را که پاسخگوی میل او به کشف و شناخت است و در پرورش و تقویت قدرت تمرکز و توجه او موثر است را با ایجاد محیطی آرام و ایمن فراهم کنیم. این کتاب مبتنی بر روش تربیتی و آموزشی مونته سوری است، پیشنهادها…