کتاب من و زمان

1 کالا

  • بسته آموزش مونته سوری من و زمانبسته آموزش مونته سوری من و زمان

    بسته آموزش مونته سوری من و زمان

    40,000 تومان
    کودک هنگام تولد از ماهیت زمان تصوری ندارد یعنی درک زمان از توانایی های فطری او نیست. زمان مفهوم پیچیده ای است و برای درک آن کودک لازم است چند مفهوم وابسته به یکدیگر را به خوبی درک کند. این بسته ابزار مناسبی است تا کودک با مفهوم فصل ها، مقاطع زمانی ( روز، ماه، سال) که برای سازماندهی افکارش بسیار مهم است آشنا شود... این بسته که مستقیما با…