کاربرگ آموزش الفبا

1 کالا

  • مجموعه ی کامل کاربرگ الفبا پیش دبستانی

    کاربرگ های الفبا-بسته اول

    1,200 تومان
    در این کاربرگ ها کودکان  ابتدا نام تصاویر را در سمت چپ بازگو می کنند  و سپس آنها را به حرف آغازین خود در سمت راست وصل خواهند کرد. این کاربرگ ها  علاوه تمرین الفبا به گسترده شده دایره لغات کودکان نیز کمک خواهد کرد.   این بسته شامل 8 کاربرگ می باشد.