پینارشاپ

1 کالا

  • 10%
    اسباب بازی فکری مسیر پرماجرا

    اسباب بازی فکری مسیر پرماجرا

    150,000 تومان 135,000 تومان
    این بازی هیجان آور و رقابتی با هدایت گویی که درحلقه فلزی قرارمیدهیم وبااستفاده از نخهای متصل به حلقه ، درمسیر چالشی مشخص شده بدون اینکه گوی درحفره ها بیفتد،انجام میشود .این بازی میتواند دردورهمی ها بصورت مسابقه ای جذاب براساس سرعت عمل ورکوردگیری اجراشود.بازی به نظرساده اماانجام آن باسرعت بالا نیازمندمهارت وتمرین زیاداست.   مناسب 5 سال به بالا اهداف این اسباب بازی : افزایش دقت وتمرکز رشدخلاقیت هماهنگی…