مهارتهای زندگی در پیش دبستانی

1 کالا

  • کتاب کار مهارتهای زندگی پیش دبستانی

    کتاب کار مهارتهای زندگی پیش دبستانی

    39,000 تومان
    توضیح کلی : همانطور که می دانیم بذرهای اخلاق ، رفتار و کردار در همین سالهای اول زندگی است که کاشته می شوند و کم کم به بار مینشینند . این کتاب تلاشی است برای آموزش و تمرین مهارتهای اساسی و پایه که نامش  "مهارتهای زندگی" گذاشته شده است . توانایی تعامل و همکاری با دیگران ، درک و رعایت نظم و ترتیب اجتماعی ، آداب دوستی و معاشرت ،…