حواس پنجگانه

1 کالا

  • کاربرگ های حواس پنجگانه

    800 تومان
    با استفاده از حواس پنجگانه ما با دنیای اطراف خود ارتباط برقرار می کنیم . راههای مختلفی برا ی آموزش اهمیت و آشنایی کودکان با حواس پنجگانه وجود دارد . شما می توانید با استفاده ار این کاربرگ ها در خانه یا مهد کودک در کنار آموزش های دیگر از این کاربرگ ها  برای کودکان استفاده کنید.   این بسته شامل 10 کاربرگ به صورت pdf می باشد.