بازی فکری رامو دیس

1 کالا

  • بازی فکری رام و دیسبازی فکری رام و دیس

    بازی فکری و هیجانی رام و دیس

    70,000 تومان
    بازی فکری و هیجانی رام و دیس یک بازی کارتی پرهیجان بر اساس بلوف زدن، پیش‌بینی حرکت حریف و حافظه. در هر شب مزرعه، جشن و ماجراهای زیادی نهفته است. گرگ‌ها به گله حمله می‌کنند و سگ‌ها نگهبانی می‌دهند. بازیکنی که بتواند با قدرت حافظه و پیش‌بینی خود، بیشترین گوسفند را از گله به خانه بیاورد، برنده بازی است. هدف این بازی فکری :  هدف شما در این بازی جمع…