بازی آموزشی

1 کالا

  • بازی آموزشی کیت باد

    بازی آموزشی کیت باد

    78,000 تومان
    با بازی آموزشی کیت باد  و با استفاده از راهنمایی که در داخل آن وجود دارد می توانید به راحتی با کودکان به صورت عملی یک توربین بادی  ، بادنما و یا باد سنج بسازید . کلیه مراحل راه اندازی و کار با آن توضیح داده شده است . اهداف بازی آموزشی کیت باد :  تشخیص جهت و تعیین سرعت باد و به کار گرفتن انرژی باد رده سنی 8…