کاربرگ های رنگ آمیزی

1 کالا

  • رنگ آمیزیرنگ آمیزی

    کاربرگ های رنگ آمیزی حیوانات

    تومان
    کتابها و کاربرگ های رنگ آمیزی یکی از ابزارهای مهم جهت آماده کردن کودکان برای پیش دبستان می باشد. همچنین یکی از فعالیتهای مورد علاقه کودکان از زمان های گذشته می باشد.رنگ آمیزی یکی از راههای ابراز و تخلیه احساسات برای کودکان می باشد که باعث پرورش قوه تخیل در آنها نیز می شود. این بسته شامل 20 کاربرگ رنگ آمیزی  حیوانات برای کودکان می باشد.