6 فایده پازل ها برای کودکان

6 فایده پازل برای کودکان

6 فایده پازل ها برای کودکان

پازل یک نوع سرگرمی است که در آن شخص باید قطعات درهم ریخته ی آن را کنار هم قرار دهد و تصویر را کامل کند. انجام پازل ها باعث تقویت هوش و حافظه ی کودکان میشود همچنین حل کردن پازل فایده های بسیاری دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد :

 

فایده پازل ها برای کودکان : 

1.تقویت مهارتهای شناختی

جورچین ها انواع مختلفی دارند مانند پازل الفبا ، اشکال ، سبزیجات ، حیوانات ، اعداد و یا رنگ ها . پازل ها به تقویت هوش فضایی کودکان کمک میکند و درک عمیقی از این اشکال و تم ها به آنها میدهد .

2. مهارتهای حل مشکل

تمام کردن یک پازل حتی ساده ترین آن به کودکان پیغام رسیدن به هدف را میدهد.

کودکان باید با فکر کردن راههایی را برای رسیدن به تکمیل پازل پیدا کنند . به این فرآیند مهارت حل مشکل می گویند که در آینده در زندگی شخصی و اجتماعی به آنها خیلی کمک خواهد .

3.تقویت مهارتهای حرکتی

پازل ها یکی از بهترین اسباب بازی ها برای تقویت مهارتهای حرکتی در کودکان است .

به عنوان مثال کودکان در حین بازی کردن پازل ها را بر میدارند و با انگشتان  در دست میگرند و آنها را حرکت میدهند و یا مرتب می کنند و در جای مناسب خود قرار میدهند که همه این ها در تقویت مهارتهای دست ورزی آنها تاثیردارد.

4. تقویت هماهنگی چشم –دست

حل کردن پازل ها همراه  با آزمون و خطا می باشد که نیازمند درگیری چشم ها و دست ها است .

به عنوان مثال وقتی کودکی پازلی را در جای اشتباه قرار میدهد و سعی می کند با قرار دادن در جاهای دیگر جای مناسب آن را پیدا کند در حقیقت چشم ها و دست ها در این حرکتها در گیر میکند.و این برای تقویت هماهنگی چشم-دست بسیار کمک میکند

 

مهارتهای اجتماعی

5.تقویت مهارتهای اجتماعی

پازل ها یکی از بهترین  ابزارهای آموزشی  برای افزایش مهارتهای اجتماعی و کار گروهی  هستند.

وقتی کودکان با هم همکاری می کنند تا پازلی را تکمیل کنند در این مورد با یکدیگر بحث می کنند که کجا باید قطعه را قرار دهند و سپس نوبتی همین کارها را انجام میدهند .

و یا در حین بازی عصبانی می شوند و سعی می کنند خشم خود را کنترل کنند و در نهایت از تکمیل کردن پازل خود لذت می برند و خوشحال هستند همه این اتفاقات به آنها نحوه درست رفتار کردن و کار گروهی را آموزش میدهد.

6. افزایش اعتماد بنفس

تکمیل کردن یک کار  و رسیدن به هدف برای کودکان لذت خاصی دارد . تکمیل کردن پازل ها و حل کردن یک پازل در حقیقت به آنها اعتماد بنفس میدهد و حس عزت نفس را در آنها افزایش میدهد.

جورچین ها یکی از بهترین ابزارهای آموزشی برای به چالش کشیدن ذهن و آموزش مهارتهای مهم زندگی برای کودکان هستند.