فروشگاه اسباب بازی

497 کالا

بازی‌ های فکری، بازی‌ هایی هستند که نیاز به اطلاعات معنی‌دار و تلاش‌های شناختی دارند. بازی‌های فکری ممکن است تا حد زیادی براساس یک دانش عمیق و گسترده باشد در حالی که آزمون اصلی فقط به توانایی فرد در به یاد آوردن و فراخواندن اطلاعات تمرکز داشته باشند. بازی‌های فکری در انواع مختلفی وجود دارد که قابلیت بازی به صورت فردی، دو به دو و تیمی را دارا هستند.

کودکان همیشه مشتاق کشف و یادگیری چیزهای جدید هستند. آنها همیشه به دنیای اطراف خود علاقه نشان داده و دوستدار اکتشاف طبیعت بوده اند. والدین میتوانند با خرید اسباب بازی فکری و آموزشی برای کودکان، به رشد آنها و درک آنها از محیط اطراف کمک کنند. اسباب بازی فکری و آموزشی در پرورش IQ کودک، ارضای کنجکاوی او، کمک به یادگیری او از جهان اطراف و البته سرگرم کردن او تاثیر مثبت دارد.

اسباب بازی

اسباب بازی های فکری و آموزشی نه تنها به رشد خلاقیت کمک میکنند بلکه در رشد مهارت های احساسی و اجتماعی کودکان نیز تاثیر مثبت دارند. اغلب اسباب بازی ها کودک را به بازی با دیگر کودکان ترغیب میکنند. زمانی که کودک با دیگران بازی میکند، مهارت های احساسی و اجتماعی او از جمله خشم، شادی و گریه خودشان را نمایان میکنند. اینگونه کودک یاد میگیرد تا احساسات خود را با موقعیت های مختلف مطابقت دهد. استفاده از اسباب بازی های آموزشی حول محور فعالیت هایی مانند مدیریت کردن، به اشتراک گذاری، انتظار برای نوبت و سرگرمی میچرخند و اینگونه مهارت های اجتماعی کودک رشد خواهد کرد.