کاربرگ های علوم-دسته حیوانات

کاربرگ های علوم-دسته حیوانات


این بسته شامل کاربرگ های زیر می باشد :

  • کاربرگ اول شامل پیدا کردن غذای هر حیوان می باشد به این صورت که کودکان باید غذای هر حیوان را پیدا کرده و به آن وصل کنند
  • در کاربرگ دوم کوکان باید دم هر حیوان را پیدا کرده و به آن وصل کنند.
  • در کاربرگ سوم که روی مهارتهای کار با قیچی نیز کار می شود  دو ستون قرار دارد که کودکان باید حشرات را از بالای صفحه قیچی کرده و در ستون مربوط به خود بچسبانند .
  • در کاربرگ چهارم نیز کودکان باید حیوانات اهلی و وحشی را از هم تفکیک کرده و قیچی کنند و در ستون ها مربوط به خود بچسبانند .

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...

پیگیری سفارش
لیست مقایسه